OM

Naturen er mitt fødested. Jeg er født ut av det som omgir meg. Derfor er jeg også natur. Men min natur er spesiell. Den gjør det mulig for meg å vende meg om og reflektere over det som har frembragt meg. 

Jeg har lett etter landskaper, i Arktis og Sahara, i Europa og Asia. På disse reisene har jeg kommet over gjenstander som ikke tilhører landskapet. Menneskeskapte objekter, forlatte ruiner som ikke lenger tjener noe formål. Noen av disse ruinene har vært biler. 

Disse bilene besitter en ordløs tilstedeværelse som fascinerer meg. Og de er hemmelighetsfulle. For å prøve å fravriste dem deres hemmelighet har jeg løftet dem inn i nye landskaper. 

Jeg tror på håndverket. Spesielt i kunsten. Min hjerne kontrollerer mine hender. Men mine hender vet mer enn min hjerne. Når jeg lar hendene arbeide, oppnår de resultater som overrasker min hjerne. I denne sammenhengen er min hjerne bare forlengelsen av min hånd.

Jeg utforsker materialet med mine hender. Så møter jeg materialets motstand – resultatet blir ikke det jeg ønsket. Hvis jeg sier til meg selv at resultatet er bra nok, står jeg stille. Hvis jeg velger å forsøke en gang til, begynner jeg å bevege meg. Da kommer jeg inn i en prosess der både jeg selv og materialet får en ny form. Gjennom stadig nye forsøk former jeg materialet, og det former meg. Vi blir begge til noe annet enn det vi var. 

Mine grafiske blad blir til under flere tonns trykk i en kobbertrykkpresse. Linolje og pigmenter overføres fra trykkplatene og presses dypt ned i det fuktede trykkpapiret. Prosessen omfatter innfarging av platene med sparkler og svamper og deretter fjerning av overskytende trykkfarge med flere hundre sveip over platen med håndflaten. Jeg bruker tre eller flere plater med forskjellig farge til hvert bilde. Forarbeidene lager jeg som collager i Photoshop. Jeg arbeider lag på lag med elementer fra digitale malerier, teksturer og foto. Platene produseres i en belysnings- og etseprosess. Etter det første prøvetrykket bearbeider jeg platene videre med sandpapir og ulike verktøy til det ønskede resultatet er oppnådd.

Terje Risberg