AUTOMEMENTO

er mine visuelle kommentarer til ting vi etterlot. Mekaniske innretninger, objekter av jern som ble stående igjen, halvt gjemt og overlatt til sitt eget forfall. En gang representerte de modernitetens løfter om en lysere og bedre fremtid. Nå er de blitt til ruiner. Det handler altså om vår nære fortid. 

Fremskritt og rasjonalitet var grunnleggende begreper i denne tiden. Summen av våre rasjonelle valg skulle gi oss en bedre verden. 

Bilen og ideen om fremskrittet har nå levd sammen i hundre år. Dette samlivet er over. Fremskrittsbegrepet er blitt problematisk, og bilen slik vi har kjent den er på vei over i historien.

En bil som som sakte synker ned i den omgivende naturen blir dermed en oppfordring til refleksjon. Hva er det som styrer våre valg? Bilen var kanskje en fornuftig innretning, men om den bragte oss inn i en fornuftig fremtid, er åpent for diskusjon. 

Automemento- prosjektet er mitt bidrag til en slik diskusjon.

Terje Risberg

AUTOMEMENTO XL Polymer etching 150x59cm

AUTOMEMENTO XXII Polymer etching 68x59cm

AUTOMEMENTO XXX Polymer etching 68x59cm

AUTOMEMENTO XXVIII Polymer etching 68x59cm

AUTOMEMENTO LXXXVI Polymer etching 59x49cm

AUTOMEMENTO XXXII Polymer etching 68x59cm